تبلیغات

احســـاس صورتــــــی

 

وقتی عاشق می شوی، صدمه می بینی.

وقتی صدمه می بینی، متنفر می شوی.

وقتی متنفر می شوی، سعی می کنی فراموش کنی.

وقتی سعی می کنی فراموش کنی، دل تنگ می شوی.

وقتی دل تنگ می شوی...

در نهایت دوباره عاشق می شوی.

این است چرخه ی عشق.....
سه شنبه 22 فروردین 1391 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر