تبلیغات

احســـاس صورتــــــیپرستو ها را خبر کرده ام
که با چهچهشان
   گوشهایت را نوازش دهند

ستاره ها را گفته ام
که بازیگوشی نکنند و در آسمان بمانند
   تا تو را غرق نور کنند

به شب بو ها سپرده ام
که عطرشان را در سینه حبس کنند
و با آمدنت
   نفسشان را در فضا رها سازند

شب تاب ها را گماشته ام
   که فرشی از نور در زیر پاهایت پهن کنند

پس

بخوانیــــد و
بدرخشید و
بدمیـــــــد و
بتابیــــــــــد

ای

پرسـتوها و
ستــاره ها و
شب بو ها و
شب تاب ها

که
صدای یار می آید

برای آمدن تو دنیا را می گمارم.......حتی تا ابد!

دوشنبه 16 مرداد 1391 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر